ZHRWitajcie,

z dumą informujemy, że Organizacja Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej objęła oficjalnym patronatem zbiórkę oraz wydanie Szarych Szeregów w Polsce!

Co więcej, Harcerze ZHR będą mogli zakupić podręczniki do Szarych Szeregów o 20% taniej, jeżeli zakupią je jako Związek albo Chorągwie, i jeżeli taka deklaracja nastąpi przed zakończeniem zbiórki.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Jako ekipa Fajnych RPG serdecznie dziękujemy ZHR za patrona i wsparcie naszej pracy!

Author: Krzysztof

Share This Post On