Zaczynamy od tego, co umiemy najlepiej – od wydawania.
I nie chcemy być gołosłowni. Znani wam wydawcy, Michał ‚Puszon’ Stachyra oraz Piotr ‚Ramel’ Koryś, osobiście opowiedzą o naszych planach wydawniczych na nadchodzące miesiące.

Author: Krzysztof

Share This Post On